Alimenty na pełnoletnie dziecko. Do którego momentu rodzic musi je płacić?

Unieważnienie małżeństwa w procesie cywilnym.
9 lutego 2021
Umowa rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Plusy i minusy takiego rozwiązania.
17 marca 2021

Rodzice zobowiązani są do wychowania i łożenia na rzecz swoich dzieci. Zazwyczaj nie budzi to zastrzeżeń w przypadku małoletnich pociech. Wątpliwości częściej pojawiają się, gdy dziecko staje się pełnoletnie.


Wysokość alimentów na rzecz dziecka, uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od możliwości zarobkowych rodzica. Jednocześnie, warto wiedzieć, że dziecko ma prawo do życia na porównywalnej stopie życiowej co rodzice. Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka nie kończy się automatycznie z chwilą ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Rodzice zobowiązani są do płacenia alimentów na dziecko, do chwili kiedy jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie.

Ustalając czy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie, stosuje się podobną regułę co przy ustalaniu możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców. Chodzi więc o zbadanie czy dane dziecko (przy jego zdolnościach, umiejętnościach oraz ambicjach) dokładając staranności jest w stanie osiągnąć dochody pozwalające mu na samodzielne zaspokajanie swoich potrzeb. Jeżeli dziecko po osiągnięciu 18 roku życia chce kontynuować edukację i ma ku temu predyspozycje, rodzice mają obowiązek łożenia na jego potrzeby, ze względu na kontynuowaną edukację.

Czy istnieją sytuacje, kiedy rodzic może uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego?

Odpowiedź na to pytanie, brzmi: TAK. Rodzic może uchylić się od płacenia alimentów na rzecz pełnoletniego dziecka, jeśli:

• płacenie alimentów łączy się z nadmiernym uszczerbkiem dla rodzica,

• dziecko posiada majątek, który przynosi mu dochody pozwalające mu na samodzielne utrzymanie się,

• żądanie alimentów jest niezgodnie z zasadami współżycia społecznego,

• dziecko nie dokłada starań aby samodzielnie się utrzymywać.

Zatrzymajmy się chwilę przy tym przypadku.

Niestety, dość często zdarza mi się konsultować klientów, którzy utrzymują dorosłe dzieci, które mają status tzw. „wiecznego studenta”. Taka postawa dziecka uzasadnia uchylenie obowiązku alimentacyjnego. O ile studiowanie, nawet z małymi potknięciami po drodze uzasadnia otrzymywanie alimentów od rodziców, to już kilkukrotne rozpoczynanie nowych studiów, czy powtarzanie roku któryś raz z rzędu co do zasady nie będzie uzasadniało pomocy finansowej rodziców.

Jak uchylić obowiązek alimentacyjny?

Aby skutecznie uchylić obowiązek alimentacyjny względem pełnoletniego dziecka, należy zainicjować postępowanie przed sądem rejonowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Pozew podlega opłacie stosunkowej, liczonej od sumy obowiązujących świadczeń alimentacyjnych za cały rok.

W trakcie postępowania zadaniem sądu będzie zbadanie czy w danej sprawie zachodzi przyczyna uchylenia alimentów. Jak to zwykle bywa, niezbędne w takim postępowaniu, jest przedstawienie sądowi dowodów.

Co ważnie, w takim postępowaniu rodzic może także alternatywnie wnieść o obniżenie alimentów (na wypadek gdyby sąd nie stwierdził przyczyny do uchylenia obowiązku w całości).

Warto wiedzieć, że w takim postępowaniu można złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania (np. poprzez obniżenie kwoty zasądzonych alimentów lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego zmierzającego do wyegzekwowania świadczeń).


Jeżeli czeka Cię postępowanie dotyczące uchylenia obowiązku alimentacyjnego i masz pytania, dotyczące Twojej sytuacji prawnej, napisz lub zadzwoń do mnie. Dane kontaktowe znajdziesz na w zakładce "Kontakt".

 
DORADZAM I POMAGAM

Napisz do mnie


Jeżeli obawiasz się, że sam nie podołasz wszystkim formalnościom – skontaktuj się ze mną. Opisz swój problem i zadaj pytanie. Postaram się jak najszybciej udzielić Ci pomocy.


Kontakt