Alimenty na potrzeby rodziny.

Komu płacić alimenty, gdy dziecko staje się pełnoletnie?
22 lipca 2020
Opieka naprzemienna nad dzieckiem. (cz. 1)
12 sierpnia 2020

Na łamach mojego bloga wiele uwagi poświęciłam alimentom płatnym przez rodziców na rzecz dzieci oraz alimentom płatnym przez byłych małżonków na swoją rzecz. Z tego wpisu dowiesz się, że prawo przewiduje zasądzenie alimentów także w sytuacji, kiedy małżonkowie nadal trwają w małżeństwie. Z pozwem o alimenty można wystąpić, jeżeli jeden z małżonków nie zaspokaja potrzeb rodziny. Z takim roszczeniem można wystąpić nawet gdy małżonkowie nie mają wspólnych dzieci (lub gdy dzieci te są już dorosłe i samodzielne finansowo).


Z lektury mojego bloga wiesz już, że decydując się na rozstanie z rodzicem Twojego dziecka, musicie ustalić jak będziecie pokrywać jego koszty utrzymania. Jeżeli nie dojdziecie do porozumienia w tej kwestii – wysokość alimentów ustali sąd. We wcześniejszych moich wpisach wyjaśniałam także, że o alimenty od drugiego małżonka może wystąpić były małżonek znajdujący się w niedostatku oraz były małżonek wyłącznie winny rozpadowi małżeństwa. Dziś wyjaśnię Ci co możesz zrobić, jeżeli pozostajesz w małżeństwie w którym drugi małżonek nie poczuwa się do obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny.

Jakiś czas temu zwróciła się do mnie o pomoc Klientka, która tak opisała swój problem:

„Mamy z mężem dorosłą, samodzielną finansowo córkę. Ja nigdy nie pracowałam zawodowo (mam orzeczony stopień niepełnosprawności i otrzymuję niewielką rentę). Od początku naszego małżeństwa zajmowałam się tylko domem i wychowywaniem dziecka. Mąż zawsze pracował zawodowo i ze swojej pensji opłacał rachunki. Od jakiegoś czasu przestał za cokolwiek płacić i nie daje mi żadnych pieniędzy. Pomagają mi moi rodzice. Co mogę zrobić? Nie chcę się rozwodzić. Nie mogę jednak przez swój stan zdrowia pracować.”

Wywiązywanie się z tego obowiązku może polegać na pokrywaniu kosztów bieżących z pracy zarobkowej lub na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Oznacza to, że obowiązki małżonków mają być równe, ale niekoniecznie jednakowe.

Małżonkowie winni zaspokajać potrzeby rodziny odpowiednio do swoich sił, zarówno fizycznych, jak i psychicznych.

Przy ocenie tego obowiązku uwzględnia się zatem:

• wiek,

• rozwój fizyczny,

• stan zdrowia,

• wykształcenie.

Potrzeby rodziny, które powinny zostać zaspokojone, to suma uzasadnionych i usprawiedliwionych potrzeb każdego z członków rodziny. Np. potrzeby żony lub męża związane z:

• kosztami mieszkaniowymi

• wyżywieniem, ubraniem, lekarstwami.

UWAGA:

Bez znaczenia jest istnienie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Zakres majątku wspólnego oraz majątków odrębnych jest kwestią zupełnie obojętną dla obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny.

Celem tego obowiązku alimentacyjnego jest uzyskanie od obojga małżonków środków materialnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodziny jako całości, a także zaspokojenia uzasadnionych potrzeb jej poszczególnych członków, przy zachowaniu zasad równej stopy życiowej.

W jakiej wysokości można żądać powyższego świadczenia?

Tutaj przepisy milczą. W uchwale Sądu Najwyższego, skład sędziowski stwierdził, że chodzi o zapewnienie równej stopy życiowej małżonków. Sąd orzekający będzie zatem każdorazowo badał aktualną sytuację małżonka zobowiązanego i uprawnionego oraz wysokość uzyskiwanego przez nich wynagrodzenia.

Chcąc wystąpić przeciwko drugiemu małżonkowi z pozwem o alimenty na zaspokojenie potrzeb rodziny, należy zgromadzić dowody na potwierdzenie istnienia potrzeb oraz dowody, że te potrzeby nie są zaspokajane przez drugiego małżonka. Do takiej sprawy należy się przygotować tak samo jak do sprawy o alimenty na rzecz dzieci.

Moja Klientka o której wspomniałam powyżej, na moją sugestię, zebrała faktury VAT, zaświadczenia o zaleganiu z czynszem za mieszkanie oraz inne media, a także dokumenty potwierdzające jej niepełnosprawność i niezdolność do pracy zarobkowej. W trakcie postępowania sąd przesłuchał zgłoszonych przeze mnie świadków na potwierdzenie faktu, że mąż nie łoży na potrzeby rodziny. W efekcie tego, sąd wydał korzystny dla niej wyrok.


Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu ze mną. Omówimy Twoją sytuację i wspólnie znajdziemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie prawne.

 
DORADZAM I POMAGAM

Napisz do mnie


Jeżeli obawiasz się, że sam nie podołasz wszystkim formalnościom – skontaktuj się ze mną. Opisz swój problem i zadaj pytanie. Postaram się jak najszybciej udzielić Ci pomocy.


Kontakt