Alimenty od dziadków – sposób na rodzica uchylającego się od płacenia na rzecz dziecka?

Porozumienie rodziców o sprawowaniu opieki nad dziećmi po rozwodzie. Co to takiego? Jakie są plusy a jakie zagrożenia?
1 października 2019
Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną.
18 listopada 2019

Niepłacenie alimentów to ogromny problem społeczny w Polsce. Nie robi tego ponad 300 tys. osób, a rekordzista jest winien 668 tys. zł. Łączne zaległości z tytułu nie alimentacji przekroczyły 11,8 miliardów zł. Spośród uchylających się od obowiązku łożenia na dzieci 301 034 osoby to ojcowie. Kobiety stanowią 5 % dłużników.


Wyrok alimentacyjny, postanowienie o zabezpieczeniu alimentów na czas trwania postępowania, ugoda zawarta przed sądem lub mediatorem - opatrzone tzw. klauzulą wykonalności - mogą być podstawą do egzekucji komorniczej w przypadku gdy rodzic nie łoży na dziecko. Czasami jednak komornik pozostaje bezradny.

Mimo, że teoretycznie ma on wiele środków by ściągnąć należne alimenty, bardzo wiele dzieci nie otrzymuje należnych im środków. Dzieje się tak dlatego, że komornik może zająć jedynie legalne źródła dochodów rodzica. Jeżeli zatem dłużnik alimentacyjny nie pracuje legalnie albo w legalnej pracy zarabia „oficjalnie” tylko najniższą krajową (a pozostałą część wynagrodzenia otrzymuje „pod stołem”) egzekucja alimentów będzie bezskuteczna. Warto wówczas sięgnąć do kieszeni rodziców takiego dłużnika (czyli dziadków dziecka).

Alimenty od dziadków – kiedy?

Alimenty od dziadków na rzecz dziecka zasądzane są przez sąd rodzinny w następujących sytuacjach:

1) gdy uzyskanie alimentów od zobowiązanego rodzica jest niemożliwe lub poważnie utrudnione (bo np. skutecznie uchyla się od ich zapłaty ukrywając dochody),

2) gdy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów nie jest w stanie ich płacić (bo np. jest ciężko chory lub przebywa w więzieniu);

3) gdy nie ma drugiego rodzica.

Oprócz zaistnienia jednej z tych sytuacji, warunkiem umożliwiającym żądania alimentów od dziadków dziecka jest stan jego niedostatku. Muszą zatem istnieć trudności w zaspokojeniu podstawowych i uzasadnionych potrzeb dziecka.

Rozważając wystąpienie z powództwem o alimenty przeciwko dziadkom dziecka, warto wiedzieć, że mogą oni obronić się przed ich zasądzeniem jeżeli wykażą przed sądem, że żądanie jest niesprawiedliwe (niezgodne z zasadami współżycia społecznego). Sąd rodzinny może oddalić pozew o alimenty jeżeli dziadkowie wykażą, że zostali całkowicie odseparowani od dziecka. Dobrze dla sprawy aby relacje dziecka oraz rodzica występującego w imieniu dziecka z powództwem były co najmniej poprawne.

Dlaczego alimenty od dziadków mogą pomóc w egzekucji alimentów od rodzica?

Dziadkowie – z zasady – utrzymują się z emerytury o otrzymywanej z ZUS. Nawet jeśli pracują, to rzadko mają tyle inwencji żeby ukrywać dochody. Z reguły myślą raczej aby w spokoju przepracować na etacie do emerytury. Taka postawa bardzo ułatwia skuteczną egzekucję komorniczą.

Jeśli dłużnik alimentacyjny jest w dobrych relacjach z rodzicami (dziadkami dziecka) względem których zostały zasądzone alimenty wobec wnucząt, najczęściej będzie starał się zrobić wszystko, żeby zwolnić ich z konieczności płacenia za niego. W efekcie takiej sytuacji, zaczyna po prostu samodzielnie płacić na swoje dziecko.


Jeżeli masz pytania lub chcesz omówić ze mną swoją sprawę – zapraszam Cię do kontaktu. Napisz lub zadzwoń do mnie.

 
DORADZAM I POMAGAM

Napisz do mnie


Jeżeli obawiasz się, że sam nie podołasz wszystkim formalnościom – skontaktuj się ze mną. Opisz swój problem i zadaj pytanie. Postaram się jak najszybciej udzielić Ci pomocy.


Kontakt