Co może być dowodem w sprawie rozwodowej? (cz. II) Czy kochanek/kochanka może być świadkiem?

Co może być dowodem w sprawie rozwodowej? (cz. I) Czy nagrana rozmowa może być dowodem w sprawie?
12 sierpnia 2019
Dowody w sprawie rozwodowej (cz. III). Czy wiadomości na facebooku, smsy i e-maile mogą być dowodem zdrady?
18 września 2019

"Czy możemy przesłuchać osobę z którą on/ona mnie zdradza? Co jeżeli on/ona nie będzie chciała przyjść na rozprawę? Czy on/ona może odmówić zeznań?"

Takie pytania często zadają moi Mocodawcy, gdy omawiamy strategię ich postępowania rozwodowego. Pora zatem rozwiać ewentualne wątpliwości w tym zakresie.Dobra strategia + mocne dowody

Zazwyczaj najważniejszym celem stron w postępowaniu rozwodowym jest wykazanie, że naganne zachowanie danego małżonka było przyczyną rozpadu małżeństwa (innymi słowy: gdyby nie dana postawa żony/męża małżeństwo nadal by trwało). Jednocześnie, aby przeforsować wyrok o wyłącznej winie, należy w toku postępowania wykazać, że drugi małżonek jest całkowicie niewinny rozpadowi małżeństwa. Jest to nie lada wyzwanie. Aby mu sprostać niezbędna jest dobra strategia i mocne dowody.


Czy kochanek/kochanka może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

Często zdarza się, że klienci pytają mnie czy mogą powołać na świadka w sprawie osobę z którą ich małżonek dopuścił się zdrady. Jest to mocny i dozwolony środek dowodowy. Niezbędna jest jednak znajomość personaliów takiego świadka (imię i nazwisko) oraz miejsca jego zamieszkania lub zatrudnienia. Sąd musi bowiem mieć możliwość skutecznego wezwania takiej osoby na rozprawę.

Taki świadek ma obowiązek stawiennictwa w sądzie, a ustawodawca przewidział dla niego przykre konsekwencje ewentualnego unikania obecności w sądzie. Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sąd może skazać taką osobę na grzywnę (do 3 tyś zł) i może zarządzić przymusowe sprowadzenie.

Warto wiedzieć, że świadek z którym małżonek dopuścił się zdrady nie ma prawa odmowy zeznań. Jeżeli mimo tego świadek bezpodstawnie odmawia zeznań, sąd ma prawo ukarać taką osobę grzywną (do 3 tyś. zł) lub nakazać aresztowanie świadka na czas nieprzekraczający tygodnia.

Z mojej praktyki adwokackiej wynika, że powołanie na świadka kochanka/kochanki współmałżonka często przynosi dużo lepszy skutek od zamierzonego. Nie rzadko bowiem zdarza się, że gdy współmałżonek dowiaduje się, iż jego nowy partner jest wzywany do sądu w charakterze świadka, to wówczas taka strona postępowania przyznaje się do zdrady, biorąc na siebie wyłączną winę za rozpad małżeństwa. Wszystko to, byle tylko uniknąć stresujących dla nowego partnera, zeznań.


Ponieważ temat dowodów w postępowaniu rozwodowym, wywołuje bardzo wiele pytań, do zagadnienia tego wrócę w kolejnym moim poście. Jeżeli potrzebujesz porady w tym zakresie – zapraszam Cię do kontaktu oraz na spotkanie.

 
DORADZAM I POMAGAM

Napisz do mnie


Jeżeli obawiasz się, że sam nie podołasz wszystkim formalnościom – skontaktuj się ze mną. Opisz swój problem i zadaj pytanie. Postaram się jak najszybciej udzielić Ci pomocy.


Kontakt