Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej rodziców?

Jaki sąd orzeka o rozwodzie?
6 maja 2019
Podział majątku wspólnego – jaki sąd jest właściwy i ile to kosztuje?
12 maja 2019

Postępowanie w sprawie o rozwód dotyczy intymnych relacji małżonków. W sprawach tych, niełatwo o wiarygodnych dla sądu świadków. Takich, którzy przedstawiliby okoliczności jakie chcemy potwierdzić w celu orzeczenia winy w rozpadzie małżeństwa (np. zachowanie jednego małżonka, które doprowadziło do rozstania Stron). Ze względu na ten fakt, moi klienci często pytają mnie: „czy nasze dzieci mogą być świadkiem w naszej sprawie rozwodowej?”


Świadkowie „ze słyszenia” oraz świadkowie naoczni

W postępowaniu o rozwód Strony najczęściej powołują na świadków swoich krewnych oraz przyjaciół. Często są to jednak osoby, które znają dane sytuacje tylko z opowieści stron postępowania rozwodowego (tzw. świadkowie „ze słyszenia”). Ich zeznania są dla sądu mniej wiarygodne niż świadków, którzy bezpośrednio uczestniczyli w sytuacjach z życia stron (np. byli obecni przy przykrych zachowaniach jednego małżonka względem drugiego). Bardzo często naocznymi świadkami takich, nagannych sytuacji są natomiast wspólne dzieci rozwodzących się małżonków.

Czy mogą oraz czy powinny one zeznawać w sprawie rodziców?

Ograniczenie ze względu na wiek

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dzieci Stron mogą być przesłuchane w charakterze świadka w procesie o rozwód swoich rodziców dopiero po ukończeniu 17 lat. Tyle, jeśli chodzi o brzmienie norm prawnych.

A jakie są najczęstsze konsekwencje powoływania wspólnych dzieci na świadka w sprawie rozwodowej…? Z moich obserwacji wynika, że przede wszystkim pogłębianie tzw. konfliktu lojalnościowego dziecka.

Co to jest „syndrom PAS”?

Syndrom PAS (ang. Parental Alienation Syndrome) albo inaczej zespół alienacji rodzicielskiej został zidentyfikowany przez amerykańskiego psychiatrę sądowego dr Richarda Gardnera. To określenie specyficznych zaburzeń występujących u dziecka, które w trakcie rozstania rodziców jest czynnie angażowane w krytykę i potępianie drugiego rodzica.

Rozwód to duża zmiana w życiu. Gdy wiąże się on z silnymi, negatywnymi emocjami, małżonkowie różnymi sposobami starają się przedstawić swoje racje przed sądem. Klientom, którzy rozważają powoływanie swoich dzieci na świadków w sprawie rozwodowej zawsze przypominam, że postępowanie rozwodowe generuje ogromny stres. Także dla dzieci Stron.

Bez względu na wiek, rozstanie rodziców jest bardzo trudnym momentem. Konieczność opowiedzenia przed sądem o złych relacjach rodziców jest sytuacją bardzo obciążającą emocjonalnie.

Uważam, że większość spraw rozwodowych można z sukcesem oprzeć na materiale dowodowym mniej destrukcyjnym w swoich skutkach od dowodu z zeznań dziecka stron postępowania. Należy bowiem pamiętać, że postępowanie rozwodowe to tylko pewien etap w życiu. Ma on początek i koniec. Relacja dziecko-rodzic nie powinna natomiast skończyć się z chwilą wydania przez sąd wyroku rozwodowego.Jeżeli chcesz omówić ze mną swoją sytuację prawną – zapraszam Cię do kontaktu.

 
DORADZAM I POMAGAM

Napisz do mnie


Jeżeli obawiasz się, że sam nie podołasz wszystkim formalnościom – skontaktuj się ze mną. Opisz swój problem i zadaj pytanie. Postaram się jak najszybciej udzielić Ci pomocy.


Kontakt