Czy pobieranie świadczenia 500+ ma wpływ na wysokość zasądzanych alimentów ?

Zabezpieczenie kontaktów rodzica z dzieckiem w okresie wakacyjnym – czy można to zrobić bez rozprawy?
10 czerwca 2019
Po co komu rozwód z orzeczeniem o winie, czyli słów kilka o alimentach na rzecz eks-małżonka.
2 lipca 2019

Moi klienci pytają mnie czy sąd zasądzając alimenty na rzecz małoletniego dziecka, uwzględnia otrzymywane przez drugiego rodzica świadczenie 500+. Ponieważ jest to wątpliwość, która stale towarzyszy rodzicom w sporze dotyczącym alimentów, dzisiejszy wpis będzie temu poświęcony.


Od 1 lipca 2019 r. – świadczenie 500 zł na każde dziecko

Od 2016 r., rodzice mają prawo do ubiegania się o przyznanie świadczenia 500+ Do chwili obecnej świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie było przyznawane, niezależnie od dochodu, na drugie i kolejne dziecko.

Od 1 lipca 2019 r. sytuacja ta ulegnie zmianie. Rządowy program 500+ zostanie rozszerzony w ten sposób, że rodzice będą mogli uzyskać świadczenie na każde dziecko, niezależnie od dochodu.

Wpływ świadczenie 500+ na wysokość alimentów

Wielu rodziców, zobowiązanych do płacenia alimentów, nadal ma wątpliwości, czy w związku z otrzymywaniem przez drugiego rodzica świadczenia 500+, mogą łożyć mniej na utrzymanie dziecka.

Moim Klientom zwracam uwagę na fakt, że świadczenie 500+ jest programem rządowym. Nie ma pewności jaka będzie polityka rządowa w przyszłości.Czym innym jest natomiast obowiązek alimentacyjny rodzica względem dziecka.

Obowiązek ten jest niezależny od pomysłów rządu i spoczywa na rodzicach, do chwili kiedy dziecko będzie w stanie utrzymać się samodzielnie.

Pobieranie świadczenia nie jest brane przez sąd pod uwagę przy orzekaniu o obowiązku alimentacyjnym.

Wątpliwości w tym zakresie zostały rozwiane już na etapie uzasadnienia projektu ustawy, która wprowadziła świadczenie 500+ (tj. Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). Już wówczas podkreślono, że ustawa z 11 lutego 2016 r. nie może być wykorzystywana do zmniejszenia obciążeń alimentacyjnych.

Jako konsekwencja tego stanowiska, od czerwca 2016 r., obowiązuje przepis kodeksu rodzinnego, zgodnie z którym na wysokość obowiązku alimentacyjnego nie wpływają następujące świadczenia:

1) świadczenia z pomocy społecznej,

2) świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

3) świadczenia dla rodziny zastępczej.

Sądy rejonowe (w przypadku wyroków w sprawach o alimenty) oraz sądy okręgowe (w przypadku orzekania o alimentach w wyroku rozwodowym) nie mogą zatem uwzględniać pobierania świadczenia 500+ przy orzekaniu o alimentach. Byłoby to bowiem niezgodne z przepisami prawa.


Jeżeli masz pytania lub chcesz omówić ze mną swoją sprawę – zapraszam Cię do kontaktu. Napisz lub zadzwoń do mnie.

 
DORADZAM I POMAGAM

Napisz do mnie


Jeżeli obawiasz się, że sam nie podołasz wszystkim formalnościom – skontaktuj się ze mną. Opisz swój problem i zadaj pytanie. Postaram się jak najszybciej udzielić Ci pomocy.


Kontakt