BLOG

Praktyczne rady i wskazówki
z zakresu prawa rodzinnego


BLOG

Praktyczne rady i wskazówki
z zakresu prawa rodzinnego

12 maja 2019

Podział majątku wspólnego – jaki sąd jest właściwy i ile to kosztuje?

Podział majątku wspólnego małżonków z reguły odbywa się przed sądem. Warto wiedzieć ile to kosztuje i jaki sąd jest właściwy.
8 maja 2019

Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej rodziców?

Małżeńskie nieporozumienia będące przyczyną formalnego rozstania rozgrywają się najczęściej za zamkniętymi drzwiami. Ich świadkami bardzo często są dzieci. Czy mogą one zeznawać w postępowaniu rozwodowym?
6 maja 2019

Jaki sąd orzeka o rozwodzie?

Złożenie pozwu do właściwego sądu wpływa na szybkość rozpoznania sprawy. Pomyłka przedłuży nasze postępowanie. Dzisiejszy wpis będzie poświęcony wyjaśnieniu jaki sąd orzeka w sprawie rozwodowej.
22 kwietnia 2019

Zawieszenie postępowania rozwodowego na wniosek małżonków.

Czasami dopiero w toku postępowania, małżonkowie podejmują starania by uratować związek. Mogą wówczas wystąpić z wnioskiem o zawieszenie procesu.
17 kwietnia 2019

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas rozwodu.

Gdy po podjęciu decyzji o rozstaniu pojawia się spór dotyczący kontaktów z dziećmi w czasie rozwodu, warto rozważyć złożenie wniosku o zabezpieczenie.
11 marca 2019

Majątki osobiste małżonków gdy małżonkowie nie zawierali intercyzy.

Dzisiejszy wpis będzie poświęcony wyjaśnieniu co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co jest majątkiem odrębnym każdego z małżonków.
22 lutego 2019

Rozwód a majątek wspólny. Jak zabezpieczyć swoje pieniądze gdy rozwód w toku?

Gdy małżonkowie nie zawierali intercyzy, a zapadła decyzja o rozwodzie, konieczne jest uporządkowanie kwestii finansów...
14 lutego 2019

Zabezpieczenie sytuacji dziecka na czas rozwodu (cz. II). – zabezpieczenie alimentów.

Gdy nie jesteśmy w stanie porozumieć się co do finansów dzieci w trakcie rozwodu, najlepszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o zabezpieczenie...
10 lutego 2019

Zabezpieczenie sytuacji dziecka na czas rozwodu (cz. I)

Jedną z najczęstszych rozterek rodziców rozważających rozwód jest niepewność co do losów ich wspólnych dzieci podczas postępowania ...