Komu płacić alimenty, gdy dziecko staje się pełnoletnie?

Kiedy sąd może odmówić wydania mi rozwodu?
10 lipca 2020
Alimenty na potrzeby rodziny.
31 lipca 2020

Obowiązek alimentacyjny względem dziecka nie ustaje automatycznie z chwilą uzyskania przez dziecko 18 roku życia. Rodzic zobowiązany do płacenia alimentów musi łożyć na dziecko aż do momentu kiedy będzie ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Z dzisiejszego wpisu dowiesz się komu należy przekazywać pieniądze od chwili uzyskania pełnoletniości przez dziecko.


W ostatnim czasie otrzymałam sporo następujących pytań od Klientów:

-"Moja córka w przyszłym tygodniu skończy 18 lat. Do tej pory płaciłem alimenty na rachunek bankowy jej matki. Komu powinienem przelać alimenty w przyszłym miesiącu?

-"Mam zasądzone alimenty na rzecz mojego syna. Niedługo skończy on 18 lat (uczy się w technikum). Czy gdy osiągnie on pełnoletność to mój były mąż będzie robił przelewy nadal mi czy bezpośrednio synowi?"

W wyroku dotyczącym alimentów najczęściej znajdujemy stwierdzenie, że Sąd „zasądza od pozwanego (rodzica) na rzecz małoletniego (dziecka) kwotę X złotych miesięcznie tytułem alimentów, płatnych do określonego dnia każdego miesiąca do rąk przedstawiciela/ przedstawicielki ustawowej małoletniej wraz z odsetkami ustawowymi na wypadek opóźnienia w razie płatności którejkolwiek z rat”.

Zgodnie z takim zapisem, zobowiązany do alimentów rodzic, powinien płacić alimenty do rąk drugiego rodzica (matki bądź ojca). Wynika to z faktu, że drugi rodzic jest przedstawicielem ustawowym małoletniego dziecka, które jest uprawnione do otrzymywania alimentów. Dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia pozostaje pod władzą rodzicielską swoich rodziców. Takie dziecko nie może więc samodzielnie pobierać kwot pieniężnych przelewanych przez zobowiązanego rodzica.

Sytuacja zmienia się jednak z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. Z dniem ukończenia 18 roku życia ustaje władza rodzicielska nad dzieckiem. Osoba pełnoletnia może sama siebie reprezentować.

Pełnoletnie dziecko może samo występować w procesie przeciwko rodzicowi o alimenty, jak również może samodzielnie pobierać kwoty przyznane tytułem alimentów (np. na swój osobisty rachunek bankowy). Rodzic zobowiązany do płacenia alimentów powinien więc stosować się do oświadczenia pełnoletniego dziecka. Może ono zażądać płacenia alimentów albo bezpośrednio do swoich rąk albo w dalszym ciągu do rąk drugiego z rodziców (powinno być tutaj wyraźne upoważnienie dziecka).

W mojej opinii, w razie wątpliwości zobowiązany rodzic powinien przekazywać pieniądze bezpośrednio dziecku, ponieważ to ono jest uprawnione do uzyskiwania alimentów. Alimenty są bowiem zasądzane na rzecz dziecka, a nie rodzica.

Ani pełnoletnie dziecko ani rodzic zobowiązany do płacenia alimentów na jego rzecz nie muszą występować do sądu o zmianę zapisu sposoby płatności (bezpośrednio do rąk dziecka). Zgodnie z linią orzeczniczą Sądu Najwyższego nie jest to konieczne.


Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu ze mną. Omówimy Twoją sytuację i wspólnie znajdziemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie prawne.

 
DORADZAM I POMAGAM

Napisz do mnie


Jeżeli obawiasz się, że sam nie podołasz wszystkim formalnościom – skontaktuj się ze mną. Opisz swój problem i zadaj pytanie. Postaram się jak najszybciej udzielić Ci pomocy.


Kontakt