Majątki osobiste małżonków gdy małżonkowie nie zawierali intercyzy.

Co zrobić gdy rodzic nie realizuje kontaktów z dzieckiem?
1 marca 2019
Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas rozwodu.
17 kwietnia 2019

Przeważająca większość małżeństw w Polsce pozostaje w tzw. ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Oznacza to że zdecydowana większość majątku jest w małżeństwie wspólna i obydwoje małżonkowie mają do niego prawo. Warto jednak wiedzieć, że nawet w takiej sytuacji mogą istnieć majątki osobiste, którymi ma prawo dysponować tylko jeden z małżonków.


W chwili zawarcia związku małżeńskiego (o ile nie zapadła decyzja o podpisaniu tzw. „intercyzy”) z mocy prawa powstaje ustrój wspólności majątkowej. Dzisiejszy wpis będzie poświęcony wyjaśnieniu co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co jest majątkiem odrębnym każdego z małżonków.


Do majątku wspólnego należą:

1)wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innej działalności zarobkowej każdego małżonka (czyli: każdy z małżonków ma prawo do korzystania z pensji)

2)dochody z majątku wspólnego małżonków oraz z majątku osobistego każdego z nich (np. jeden z małżonków z okresu przed ślubem ma mieszkanie które wynajmuje lub obydwoje małżonkowie mają wspólne mieszkanie które wynajmują – obydwoje małżonkowie, w równym stopniu, mają prawo korzystać z wynagrodzenia z takiego najmu)

3) środki zgromadzone na rachunku OFE,

4) kwoty składek na subkontach ZUS.

Mimo pozostawania we wspólności majątkowej, mąż lub żona mogą mieć majątek osobisty. Prawo do korzystania z niego będzie wówczas prawem wyłącznie tego małżonka.

Katalog praw które wchodzą w taki, osobisty, majątek jest zamknięty. Będą to następujące prawa:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa (np. mieszkanie zakupione przed ślubem),

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie (na skutek nabycia spadku ustawowego, z testamentu lub mocą zapisu testamentowego) w trakcie trwania małżeństwa(np. mieszkanie nabyte w spadku), przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa (np. mieszkanie zakupione przed ślubem),

3) przedmioty nabyte mocą darowizny uczynionej na rzecz tylko tego małżonka,

4) środki finansowe uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (np. na skutek wyroku sądowego za krzywdę doznaną w wypadku komunikacyjnym),

5) środki finansowe za prawa autorskie,

6) środki finansowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcie jednego z małżonków.

Moi klienci często pytają mnie o to, do kogo będzie należało mieszkanie zakupione ze środków pochodzących z mieszkania, należącego tylko do jednego z małżonków (inaczej rzecz ujmując: mąż posiada mieszkanie kawalerskie, które zakupił przed ślubem a po ślubie postanowił je sprzedać i kupić inny lokal).

Przepisy prawa nie budzą w tym wypadku wątpliwości – będzie to własność tylko tego małżonka, za którego pieniądze zostało zakupione nowe mieszkanie (czyli: tylko mąż będzie właścicielem mieszkania). Nieruchomość ta, mimo że kupiona po ślubie, nie będzie współwłasnością obydwojga małżonków.


Kwestii wspólnych finansów budzą wiele wątpliwości. Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w tym temacie, zapraszam Cię do kontaktu.

 
DORADZAM I POMAGAM

Napisz do mnie


Jeżeli obawiasz się, że sam nie podołasz wszystkim formalnościom – skontaktuj się ze mną. Opisz swój problem i zadaj pytanie. Postaram się jak najszybciej udzielić Ci pomocy.


Kontakt