Od kiedy obowiązuje postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania?

Po co komu rozwód z orzeczeniem o winie, czyli słów kilka o alimentach na rzecz eks-małżonka.
2 lipca 2019
Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka.
25 lipca 2019

W trakcie sporu rodziców, dotyczącego sprawowania opieki nad dziećmi, sąd często wydaje postanowienia tymczasowe. Obowiązują one w okresie trwania sprawy sądowej i nazywają się postanowieniem w przedmiocie zabezpieczenia. Dzisiaj wyjaśnię od kiedy trzeba ich przestrzegać.


Postanowienia w zakresie zabezpieczenia kontaktów rodzica z dzieckiem wydaje sąd rozpoznający sprawę dotyczącą dziecka. Może być to zatem albo sąd okręgowy, rozpatrujący sprawę rozwodową małżonków spierających się w zakresie kontaktów z dziećmi albo sąd rejonowy rozpoznający sprawę w zakresie kontaktów rodziców z dziećmi. Postępowania te najczęściej toczą się przez wiele miesięcy. Dzieje się tak dlatego, że decyzje sądu, dotyczące finalnej formy i częstotliwości spotkań rodziców z dzieckiem, podejmowane są zazwyczaj po wydaniu (przez biegłych psychologów i pedagogów) opinii sądowej.

Aby uregulować kontakty z dzieckiem na czas trwania postępowania, strony bardzo często występują zatem o wydanie przez sąd postanowienia o zabezpieczeniu, które określa ich częstotliwość na czas trwania postępowania w sądzie.

Zazwyczaj jedna ze stron nie jest zadowolona z takiego postanowienia. W efekcie tego, często zapada decyzja o złożeniu zażalenia na postanowienie. Pojawia się wówczas pytanie: "od kiedy ja muszę respektować to, co uregulował sąd?"

Ważna wiadomość dla niezadowolonych.

Wielu rodziców nie wie, że postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów rodzica z dzieckiem jest obowiązujące od chwili jego ogłoszenia. Niezadowoleni rodzice mogą, co prawda, złożyć na takie postanowienie zażalenie, jednak czynność ta niczego nie zmienia jeśli chodzi o obowiązywanie postanowienia o zabezpieczeniu. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia o zabezpieczeniu.

Postanowienie regulujące kontakty na czas trwania sporu sądowego nie musi „oczekiwać na prawomocność” ani nie musi być zaopatrzone w tzw. klauzulę wykonalności. Rodzice mają obowiązek stosować się do zabezpieczenia od chwili jego ogłoszenia.

Rodzic, który nie wydaje dziecka na kontakt powołując się na brak prawomocności postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia postępuje wbrew postanowieniu sądu.

Wyjątek od reguły

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której zażalenie złożone zostało na postanowienie uchylające lub zmieniające poprzednio wydane przez siebie postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. W tej sytuacji wykonywanie takiego postanowienia zostaje wstrzymane z chwilą złożenia zażalenia.


Jeżeli masz wątpliwości jak sformułować wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów lub chcesz omówić ze mną swoją sytuację prawną – zapraszam Cię do kontaktu.

 
DORADZAM I POMAGAM

Napisz do mnie


Jeżeli obawiasz się, że sam nie podołasz wszystkim formalnościom – skontaktuj się ze mną. Opisz swój problem i zadaj pytanie. Postaram się jak najszybciej udzielić Ci pomocy.


Kontakt