Opieka naprzemienna nad dzieckiem. (cz. 1)

Alimenty na potrzeby rodziny.
31 lipca 2020
Opieka naprzemienna nad dzieckiem. (cz. 2) Alimenty w przypadku pieczy równoważnej
14 września 2020

W mojej praktyce adwokackiej, coraz częściej spotykam się z pytaniami, dotyczącymi opieki naprzemiennej. Temu tematowi poświęcę dwa kolejne wpisy. Z dzisiejszego dowiesz się czy i kiedy rodzice mogą podzielić się opieką nad dzieckiem w równym stopniu.


Opieka naprzemienna (zwana również „pieczą naprzemienną”) nie została wprost ani uregulowana ani nawet zdefiniowana w obowiązujących przepisach prawa. Od dłuższego czasu trwają prace nad projektem ustawy wprowadzającej przepisy w tym zakresie. Nie ma jednak pewności czy i kiedy wejdą one do porządku prawnego.

Na czym polega opieka naprzemienna?

Piecza naprzemienna nad dzieckiem jest formą opieki rodziców wychowujących dzieci w rozłączeniu. Polega ona na takim jej podziale, w efekcie którego dziecko przebywa pod opieką każdego z rodziców w równym czasie, w powtarzających się cyklach (np. tydzień na tydzień, dwa tygodnie na dwa tygodnie lub miesiąc na miesiąc). W efekcie takiego podziału sprawowania opieki, dziecko ma dwa domy zaś rodzice sprawują nad nim pieczę w takim samym zakresie czasu.

Kiedy jest możliwa opieka naprzemienna nad dzieckiem?

Opieka naprzemienna jest najczęściej efektem mediacji/ugody stron. Ta forma pieczy nad dzieckiem wymaga bowiem współpracy rodziców. W przypadku wypracowania przez rodziców porozumienia co do sprawowania nad dzieckiem opieki naprzemiennej, rola sądu ogranicza się zazwyczaj jedynie do zatwierdzenia takiego porozumienia.

W mojej praktyce zawodowej, tylko jeden raz, ustanowienie opieki naprzemiennej nad dzieckiem, zostało rodzicom narzucone przez sąd. Sędziowie podchodzą bowiem do instytucji opieki naprzemiennej z dużą ostrożnością.W pozostałych, prowadzonych przeze mnie sprawach w których doszło do ustanowienia opieki naprzemiennej, rodzice zawarli porozumienie.

W przypadku wystąpienia przez jednego z rodziców z wnioskiem o ustanowienie opieki naprzemiennej nad dzieckiem, przy braku zgody drugiego z rodziców dziecka, sąd ma obowiązek dopuścić dowód z opinii biegłych psychologów. Badanie psychologiczne dotyczy dziecka oraz rodziców. Biegli mają za zadanie odpowiedzieć na pytanie czy taka forma opieki będzie odpowiednia dla dziecka. W takiej sytuacji bierze się pod uwagę wolę samego dziecka, kwalifikacje rodzicielskie obojga rodziców oraz ich zdolność do sprawowania opieki w formie pieczy naprzemiennej. Jeśli psychologowie uznają, że nie ma żadnych przeszkód do takiego rozwiązania, mogą rekomendować sądowi ten wariant opieki.

Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.


Jeżeli czeka Cię sprawa rozwodowa lub sprawa o uregulowanie opieki nad Twoim dzieckiem i obawiasz się, że nie podołasz wszystkim formalnościom - skontaktuj się ze mną. Napisz lub zadzwoń. Postaram się szybko udzielić Ci pomocy prawnej.

 
DORADZAM I POMAGAM

Napisz do mnie


Jeżeli obawiasz się, że sam nie podołasz wszystkim formalnościom – skontaktuj się ze mną. Opisz swój problem i zadaj pytanie. Postaram się jak najszybciej udzielić Ci pomocy.


Kontakt