Opieka naprzemienna nad dzieckiem. (cz. 2) Alimenty w przypadku pieczy równoważnej

Opieka naprzemienna nad dzieckiem. (cz. 1)
12 sierpnia 2020
Uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami.
24 września 2020

Z lektury mojego bloga wiesz już na czym polega opieka naprzemienna oraz kiedy i w jaki sposób można ją ustanowić. Rozważając wprowadzenie zrównoważonej opieki nad dzieckiem, rodzice bardzo często zadają mi szereg pytań dotyczących utrzymania dziecka. Najczęściej brzmią one następująco:


- Co z alimentami na dziecko? Czy jako ojciec, opiekujący się córką, naprzemiennie z żoną będę musiał płacić do rąk żony alimenty na dziecko?

- Kto komu ma płacić alimenty, skoro obydwoje (i w równym stopniu) będziemy opiekowali się naszym synem?

- Czy skoro podzieliliśmy tą opiekę w równym stopniu sąd w ogóle musi w wyroku określać wysokość alimentów?

Opieka naprzemienna ma niewątpliwie wpływ na alimenty. W efekcie ustalenia równego podziału opieki nad dzieckiem, dziecko w równym stopniu przebywa u każdego z rodziców. W efekcie tego, każde z rodziców powinno ponosić porównywalne koszty utrzymania dziecka. W efekcie takiego podziału opieki, każde z rodziców powinno w porównywalnym stopniu zadbać o wyżywienie dziecka, stosowne ubranie dziecka oraz zapewnienie dziecku rozrywki, podczas pobytu u danego rodzica. Większe wydatki na rzecz dziecka rodzice powinni także ponosić w równym stopniu.

Warto wiedzieć, że gdy ustanowienie opieki naprzemiennej nad dzieckiem, dotyczy rozwodzących się małżonków, sąd ma zawsze obowiązek orzec o alimentach należnych dziecku. W obecnym brzmieniu przepisów, sąd jest związany tym obowiązkiem niezależnie od tego czy plan opieki będzie wpisany do wyroku rozwodowego czy też będzie stanowił wynik pozasądowych ustaleń rodziców.

Orzekając o alimentach należnych dziecku, sąd może ustalić, że koszty utrzymania dziecka, rodzice poniosą po połowie, nie precyzując ich wysokości.

Często zdarza się jednak, że sądy ustalają w swych wyrokach symboliczną kwotę alimentów należnych dziecku. W tym miejscu wyjaśnijmy kto komu ma płacić. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa zasada jest taka: płaci ten rodzic przy którym dziecko nie ma ustalonego miejsca zamieszkania.Miejsce zamieszkania dziecka zawsze natomiast ustala sąd w wyroku rozwodowym.

Podsumowując wszystkie informacje dotyczące pieczy naprzemiennej: jeśli dążysz do ustanowienia opieki naprzemiennej, w pierwszej kolejności spróbuj wypracować ją na drodze negocjacji z drugim rodzicem. Ponieważ równoważna opieka będzie dotyczyła Waszego dziecka, warto dążyć do zawarcia ugody. To najlepsza droga do osiągnięcia tego celu.


Jeżeli masz pytania dotyczące opieki naprzemiennej lub czeka Cię sprawa rozwodowa i potrzebujesz omówić swoją sytuację z adwokatem, specjalizującym się w takich sprawach - skontaktuj się ze mną. Napisz lub zadzwoń. Postaram się szybko udzielić Ci pomocy prawnej.

 
DORADZAM I POMAGAM

Napisz do mnie


Jeżeli obawiasz się, że sam nie podołasz wszystkim formalnościom – skontaktuj się ze mną. Opisz swój problem i zadaj pytanie. Postaram się jak najszybciej udzielić Ci pomocy.


Kontakt