Po co komu rozwód z orzeczeniem o winie, czyli słów kilka o alimentach na rzecz eks-małżonka.

Czy pobieranie świadczenia 500+ ma wpływ na wysokość zasądzanych alimentów ?
27 czerwca 2019
Od kiedy obowiązuje postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania?
10 lipca 2019

Ze statystyk prowadzonych przez GUS wynika, że 30% postępowań rozwodowych dotyczy spraw w których małżonkowie wnoszą o rozstrzygnięcie, kto ponosi winę za rozpad związku. Najczęstszą przyczyną sporu w tym zakresie jest chęć uzyskania alimentów od drugiego małżonka albo chęć uniknięcia konieczności ich płacenia. Który z małżonków, kiedy i przez jaki okres czasu może domagać się alimentów na swoją rzecz?


Dzisiejszy wpis będzie poświęcony alimentom, do których mogą mieć prawo eks-małżonkowie.

Zawarcie małżeństwa zobowiązuje strony do wzajemnego finansowego wsparcia. W wielu związkach małżeńskich istnieje dysproporcja w zarobkach. Wynika to często z podziału ról w związku. Bardzo często układ jest taki, że jeden z małżonków bardziej poświęca się opiece nad dziećmi (w związku z czym albo nie pracuje zawodowo albo z pracy zarobkowej osiąga mniejsze dochody), zaś drugi w większości pokrywa koszty utrzymania rodziny.

Decyzja o rozwodzie wywołuje silny stres i skrajne emocje. Ich przyczyną jest m.in. strach o finansową przyszłość. Prawomocny wyrok rozwodowy w praktyce najczęściej kończy trwanie obowiązku finansowego wspierania drugiego małżonka. Istnieją jednak prawne możliwości aby ten obowiązek trwał nadal.


Chodzi o emocje albo o ….pieniądze

Podczas spotkań z Klientami, rozważającymi rozwód z orzeczeniem o winie, zawsze pytam dlaczego chcą aby sąd zadecydował w wyroku kto ponosi odpowiedzialność za rozpad małżeństwa. Odpowiedzi są zazwyczaj dwie:

1) „dla mojej satysfakcji. To jest jej/jego wina i tak powinno zostać stwierdzone przez sąd.”,

2) „dlatego, że moja sytuacja finansowa po rozstaniu ulegnie/może ulec pogorszeniu”.

Jak to zatem często w życiu bywa – chodzi albo o emocje albo o pieniądze. O ile z emocjami można poradzić sobie samodzielnie lub z pomocą psychoterapeuty, o tyle o finansach (alimentach) decyduje sąd.

Alimenty od drugiego małżonka należą się w dwóch sytuacjach:

po pierwsze: gdy sąd orzeknie wyłączną winę jednego z małżonków w rozpadzie małżeństwa.

po drugie: gdy któryś z małżonków znajdzie się w tzw. niedostatku.

Alimenty od wyłącznie winnego

Zgodnie ze statystykami GUS, sądy rozwodowe orzekają wyłączną winę po stronie męża za rozpad małżeństwa ponad 3 razy częściej niż po stronie żony. Obok roszczenia o orzeczenie wyłącznej winy, może pojawić się roszczenie o zasądzenie alimentów na niewinnego małżonka. Roszczenie o zasądzenie alimentów z tytułu wyłącznej winy, może być także wytoczone w odrębnym postępowaniu.

Sąd zasądzi takie alimenty gdy spełnione zostaną łącznie dwa warunki:

1) alimentów żąda małżonek który jest niewinny rozpadowi małżeństwa, a sąd orzekł wyłączną winę drugiego małżonka,

2) rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

Celowo podkreśliłam powyżej słowo „wyłączną winę”. Alimenty te należą się bowiem tylko w sytuacji kiedy sąd rozwodowy uzna, że za rozwód odpowiedzialny jest wyłącznie jeden z małżonków.

Alimentów tych nie można zatem dochodzić jeżeli:

- sąd orzekł winę obu małżonków,

- sąd nie orzekał wcale o winie,

- domaga się ich małżonek wyłącznie winny.

W przypadku tego obowiązku, alimenty mają zaspokoić usprawiedliwione potrzeby małżonka niewinnego. Nie wymaga się w tym przypadku, aby małżonek niewinny znajdował się w niedostatku. Sąd orzekając o zasądzeniu alimentów porównuje sytuację materialną małżonka niewinnego, z jego sytuacją, sprzed orzeczenia rozwodu.

Warto wiedzieć, że obowiązek alimentacyjny orzeczony z powodu ponoszenia wyłącznej winy w rozpadzie małżeństwa, wiąże niemal na zawsze. Może on ustać bowiem dopiero z chwilą zawarcia następnego związku małżeńskiego przez małżonka niewinnego uprawnionego do alimentów. Jest zatem o co walczyć albo przed czym się bronić.

Alimenty z tytułu niedostatku

Warto pamiętać, że brak orzeczenia o winie w postępowaniu rozwodowym, nie musi oznaczać końca obowiązku alimentacyjnego względem eks-małżonka. Byli małżonkowie, przez okres 5 lat (lub dłużej) mogą zostać zobowiązani do alimentacyjnej względem eks-małżonka, jeżeli ten znajdzie się w niedostatku.

Alimentów z tytułu niedostatku może domagać się:

- małżonek niewinny od niewinnego (gdy sąd nie orzekał w przedmiocie winy w rozpadzie małżeństwa),

- małżonek winny od winnego,

- małżonek niewinny od wyłącznie winnego rozpadowi małżeństwa.

W sytuacji popadnięcia w niedostatek, jedynie małżonek uznany przez sąd rozwodowy za wyłącznie winnego rozpadowi małżeństwa, nie może dochodzić alimentów z tytułu niedostatku.

W przypadku alimentów z tytułu niedostatku istnieje ograniczenie czasowe. Można ich dochodzić do 5 lat, od chwili prawomocnego orzeczenia rozwodu. Okres trwania tego obowiązku względem osoby znajdującej się w niedostatku wyjątkowo może zostać jednak przedłużony. Termin na jaki obowiązek alimentacyjny jest przedłużany, uzależniony jest od wyjątkowej okoliczności, która spowodowała jego wydłużenie. Jeżeli okolicznością taką jest np. kalectwo byłego małżonka, okres może być przedłużony nawet na czas nieograniczony.

Przy zasądzaniu przedłużenia obowiązku alimentacyjnego sąd bada, czy małżonek domagający się przedłużenia obowiązku alimentacyjnego ma krewnych obowiązanych i zdolnych do wypełniania tego obowiązku. Jeżeli są tacy krewni, sąd może na nich przenieść obowiązek alimentacyjny, zwalniając z niego byłego małżonka.


Temat alimentów na rzecz eks - małżonka rodzi zwykle bardzo dużo pytań. Jeżeli potrzebujesz porady w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Omówimy Twoją sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

 
DORADZAM I POMAGAM

Napisz do mnie


Jeżeli obawiasz się, że sam nie podołasz wszystkim formalnościom – skontaktuj się ze mną. Opisz swój problem i zadaj pytanie. Postaram się jak najszybciej udzielić Ci pomocy.


Kontakt