Podział majątku wspólnego – jaki sąd jest właściwy i ile to kosztuje?

Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej rodziców?
8 maja 2019
Umowny podział majątku wspólnego – kiedy i jak to zrobić oraz ile to kosztuje?
27 maja 2019

Podział majątku wspólnego małżonków może nastąpić na podstawie umowy lub na skutek postępowania sądowego. Dzisiaj wyjaśnię kiedy można dokonać takiego podziału, jaki sąd jest właściwy oraz ile to kosztuje.


W zdecydowanej większości małżeństw w Polsce panuje tzw. ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Powstaje on automatycznie z chwilą zawarcia małżeństwa (o ile para nie zawarła tzw. intercyzy). Wspólny majątek małżeński jest gromadzony do chwili prawomocnego wyroku rozwodowego albo do chwili ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej (mocą umowy przed notariuszem albo na mocy wyroku sądu).

Jak wspominałam we wcześniejszym wpisie, czym innym jest ustanowienie rozdzielności majątkowej (czyli regulacji, że od danej chwili małżonkowie będą gromadzili tylko osobne majątki) a czym innym jest dokonanie podziału majątku małżeńskiego.

Podziału majątku wspólnego można dokonać gdy ustanie ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Można przeprowadzić go przed sądem lub na mocy umowy. Dzisiejszy wpis dotyczy podziału majątku przed sądem.

Przy okazji rozwodu albo po rozwodzie

Para może dokonać podziału majątku przed sądem rozstrzygającym ich sprawę rozwodową (czyli: przed sądem okręgowym) tylko jeżeli przeprowadzenie takiego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Z mojej praktyki wynika, że sądy rozpoznające sprawy rozwodowe dokonują podziałów majątku wyłącznie gdy małżonkowie złożą zgodny wniosek w tym zakresie.

Jeżeli małżonkowie nie są zgodni co do sposobu dokonania podziału, pozostaje im postępowanie (po uzyskaniu prawomocnego wyroku rozwodowego) dotyczące podziału majątku dorobkowego. Takie sprawy rozpoznawane są zawsze przed sądem rejonowym (nie ma znaczenia wartość majątku wspólnego).

Sądem właściwym jest sąd w okręgu którego znajduje się majątek wspólny.

Sprawę podziału majątku rozpoznaje sąd właściwy dla położenia majątku wspólnego (w chwili składania wniosku o podział).

Jeśli w skład majątku wchodzą przedmioty znajdujące się w różnych miejscach (np. dom w Warszawie i działka na Mazurach), wnioskodawca ma możliwość wyboru sądu do którego złoży wniosek. Oczywiście wybór ograniczony jest do tych sądów, w okręgu których znajdują się przedmioty wchodzące w skład majątku wspólnego małżonków.

Opłata sądowa od wniosku oraz minimalne stawki adwokackie

Wniosek o podział majątku wspólnego podlega opłacie stałej w kwocie 1.000 zł. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt stron w zakresie podziału, opłata sądowa wynosi 300 zł. Potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej należy załączyć do wniosku. Kwotę tę możemy przelać na rachunek bankowy sądu lub załączyć znaki sądowe uprzednio zakupione w kasie sądu.

Mimo, że sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego należą do bardzo skomplikowanych, reprezentacja stron przez adwokata nie jest obowiązkowa.

Jeżeli strony rozważają jednak zaangażowanie profesjonalisty do pomocy przy takiej sprawie, warto znać minimalne stawki adwokackie za taką reprezentację (są one uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie). Wynagrodzenie minimalne adwokata jest uzależnione od wartości naszego roszczenia. Stawki te kształtują się następująco:

1. do 500 zł – 90 zł;

2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

9. powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Przykładowo: jeżeli byli małżonkowie mają wspólne mieszkanie o wartości 300.000 zł i jeden ze współwłaścicieli domaga się spłaty w wysokości połowy jego wartości (czyli: 150.000 zł) to stawka minimalna adwokata za reprezentację w takiej sprawie będzie wynosiła 5.400 zł.Sprawy związane z podziałem majątku dorobkowego należą do skomplikowanych. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej - zapraszam Cię do kontaktu.

 
DORADZAM I POMAGAM

Napisz do mnie


Jeżeli obawiasz się, że sam nie podołasz wszystkim formalnościom – skontaktuj się ze mną. Opisz swój problem i zadaj pytanie. Postaram się jak najszybciej udzielić Ci pomocy.


Kontakt