Porozumienie rodziców o sprawowaniu opieki nad dziećmi po rozwodzie. Co to takiego? Jakie są plusy a jakie zagrożenia?

Dowody w sprawie rozwodowej (cz. III). Czy wiadomości na facebooku, smsy i e-maile mogą być dowodem zdrady?
18 września 2019
Alimenty od dziadków – sposób na rodzica uchylającego się od płacenia na rzecz dziecka?
18 października 2019

Stare adwokackie powiedzenie mówi, że lepsza słaba ugoda niż dobry wyrok. Moim zdaniem powiedzenie to powinno brzmieć: „lepsza dobra ugoda niż wyrok obkupiony wyniszczającą emocjonalnie wojną w sądzie”. Często powtarzam moim Mocodawcom: „jeżeli tylko jest Pani/Pan w stanie schować urażoną dumę do kieszeni – spróbujmy zawrzeć ugodę z drugim rodzicem. Zyskają na tym Państwa dzieci”.


Porozumienie rodzicielskie o sposobie wykonywania opieki

Gdy podjęliśmy decyzję o rozwodzie, a z małżeństwa pochodzą wspólne dzieci warto podjąć starania o zawarcie porozumienia w przedmiocie sprawowania nad nimi opieki. Warto próby takie podejmować na każdym etapie prawnego porządkowania spraw. Jednak, gdy towarzyszą nam intensywne emocje związane z rozstaniem nie zawsze możliwe jest wypracowanie zgodnego porozumienia. Najczęściej decyzja o rozwodzie podejmowana jest bowiem jednostronnie. Drugi małżonek często nie chce wówczas nic ustalać polubownie. Jeżeli taka sytuacja się przedłuża, cierpią na tym dzieci.

Najczęściej obwiniany jest małżonek który podjął decyzję o rozstaniu. Rozwód, który dotyczy dzieci, to nie jest jednak sprawa jednego tylko małżonka. To sprawa całej rodziny. Za stres dzieci, związany z niepewnością co do przyszłości (związaną z brakiem decyzji co do opieki), odpowiedzialni są obydwoje rodzice. Także rodzic, który nie podjął decyzji o rozstaniu. Dlatego warto rozmawiać i szukać kompromisów. Zawsze.

Porozumienie rodzicielskie o sposobie wykonywania opieki to pisemna ugoda małżonków, które reguluje miejsce zamieszkania dzieci oraz sposób opieki nad nimi po rozwodzie. Ugodę taką można wypracować samodzielnie, z pomocą profesjonalnych pełnomocników (adwokatów lub radców prawnych) lub z pomocą mediatora.

W treści wyroku lub jako odrębny dokument

W treści wyroku rozwodowego sąd ma obowiązek rozstrzygnąć o losach dzieci pochodzących z małżeństwa stron. Oznacza to, że w dokumencie tym będzie zapisane gdzie dzieci mają miejsce zamieszkania, komu przysługuje władza rodzicielska nad nimi oraz jakie kontakty z dziećmi ma zapewnione rodzic, który z dziećmi na co dzień nie będzie mieszkał.

Jeżeli małżonkowie zawrą porozumienie rodzicielskie o sposobie wykonywania opieki nad dziećmi, istnieją dwie możliwości:

1) sąd na zgodny wniosek stron nie będzie do wyroku wpisywał zapisu o kontaktach,

2) sąd wpisze do wyroku ustalenia rodziców co do kontaktów (czyli to co wypracowali rodzice w porozumieniu).

Uwaga: Warto dopilnować co zrobi sąd z naszym postanowieniem!

Zawsze doradzam moim Klientom aby ugoda, którą wypracowaliśmy z drugim rodzicem została wpisana do wyroku sądu.

Dlaczego?

Dlatego, że w przypadku kłopotów z przestrzeganiem przez drugiego rodzica porozumienia, pozostajemy tylko w pisemną ugodą (a nie z wyrokiem sądu).

Jeżeli ex-mąż albo ex-żona, po zakończeniu sprawy rozwodowej (w której zawarliśmy porozumienie i mając nadzieję że drugi rodzic będzie trzymał się uzgodnień nie wnioskowaliśmy o uregulowanie kontaktów przez sąd), nie przestrzega porozumienia – pozostajemy z niczym. Pozostaje nam wówczas wszczynanie sprawy sądowej o uregulowanie kontaktów przez sąd rodzinny w oddzielnym postępowaniu po rozwodzie. Warto polubowne ustalenia przenosić do treści wyroku sądu.


Jeżeli potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu porozumienia z drugim rodzicem w sprawie Waszych dzieci lub potrzebne jest Ci wsparcie przy negocjacjach warunków takiego porozumienia - zapraszam Cię do kontaktu.

 
DORADZAM I POMAGAM

Napisz do mnie


Jeżeli obawiasz się, że sam nie podołasz wszystkim formalnościom – skontaktuj się ze mną. Opisz swój problem i zadaj pytanie. Postaram się jak najszybciej udzielić Ci pomocy.


Kontakt