Rozwód a majątek wspólny. Jak zabezpieczyć swoje pieniądze gdy rozwód w toku?

„Boję się, że ona/on zabierze mi dziecko”.
19 lutego 2019
Co zrobić gdy rodzic nie realizuje kontaktów z dzieckiem?
1 marca 2019

Decyzja o rozwodzie pociąga za sobą konieczność uporządkowania kwestii finansowych w małżeństwie. Gdy małżonków nie łączy tzw. intercyza, sytuacja wymaga podjęcia kroków prawnych. Ugodowych lub za pośrednictwem sądu.


Nic tak nie łączy jak wspólne dzieci i wspólne finanse. Te ostatnie stają się prawdziwą kością niezgody podczas rozstania małżonków. Dzisiejszy post będzie poświęcony odpowiedzi na pytanie: „jak odseparować majątki w małżeństwie?”.


W zdecydowanej większości małżeństw w Polsce istnieje tzw. ustrój wspólności majątkowej. Oznacza to, że małżonkowie tworzą jeden wspólny majątek (o majątkach osobistych, które istnieją mimo ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, będzie mowa w innym poście). Takie rozwiązanie to czasami komfort a czasem kłopoty.

Plusy i minusy wspólności majątkowej małżeńskiej.

Dlaczego komfort? Dlatego, że dochody obu małżonków (np. z umowy o pracę czy z prowadzonej działalności gospodarczej) wychodzą do majątku wspólnego, z którego maja prawo korzystać OBOJE małżonkowie.

Dlaczego kłopoty? Dlatego, że czasami małżonkowie podejmują decyzje finansowe niebezpieczne dla wspólnego budżetu, a odpowiedzialność spada na drugiego małżonka

Gdy para żyje w zgodzie i wspólnie podejmuje decyzje finansowe, dotyczące ich wspólnego majątku, wszystko jest w porządku. Problemy pojawiają się gdy pojawia się konflikt. Gdy zapada decyzja o rozstaniu, bezwzględnie szybko należy podjąć decyzję dotyczącą wspólnych finansów. Warto wiedzieć, że samo złożenie pozwu rozwodowego nie powoduje końca wspólności majątkowej małżeńskiej. Ustrój ten będzie trwał do momentu, gdy nie uzyskamy prawomocnego wyroku rozwodowego (a trudne sprawy rozwodowe mogą ciągnąć się nawet kilka lat). Chyba, że wcześniej:

1)zawrzemy umowę (bezwzględnie w formie aktu notarialnego), ustanawiającą rozdzielność majątkową małżeńską,

2)sąd ustanowi rozdzielność majątkową małżeńską.

Najszybsze rozwiązanie: umowa przed notariuszem.

Idealną sytuacją jest zawarcie umowy przed notariuszem. Jest to prosta i krótka czynność prawna, mocą której strony postanawiają, że od chwili zawarcia umowy nie będą już tworzyły wspólnego majątku. Umowa ta nie jest tożsama z podziałem majątku. Umowna rozdzielność majątkowa to nie to samo co podział. Aby dokonać podziału u notariusza, przed prawomocnym wyrokiem rozwodowym, należy wcześniej ustanowić rozdzielność.

Sądowa rozdzielność majątkowa? Konieczne są „ważne powody”

Gdy rozwód w toku, a drugi małżonek odmawia wizyty u notariusza możemy wystąpić o ustanowienie sądowej rozdzielności majątkowej. Nie zajmie się tym jednak sąd rozpoznający sprawę rozwodową (czyli sąd okręgowy), tylko sąd rejonowy. Konieczne jest wytoczenie powództwa i wykazanie, że za odseparowaniem majątków małżonków przemawiają tzw. „ważne powody”.

Ważnym powodem przemawiającym za rozdzielnością sądową jest separacja faktyczna małżonków, trwonienie majątku przez jednego z małżonków, alkoholizm, niegospodarność, a także niedopuszczanie współmałżonka do korzystania z majątku wspólnego.


Uregulowanie kwestii wspólnych finansów to nie lada wyzwanie. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu.

 
DORADZAM I POMAGAM

Napisz do mnie


Jeżeli obawiasz się, że sam nie podołasz wszystkim formalnościom – skontaktuj się ze mną. Opisz swój problem i zadaj pytanie. Postaram się jak najszybciej udzielić Ci pomocy.


Kontakt