Umowny podział majątku wspólnego – kiedy i jak to zrobić oraz ile to kosztuje?

Podział majątku wspólnego – jaki sąd jest właściwy i ile to kosztuje?
12 maja 2019
Rozwód z obcokrajowcem.
30 maja 2019

Wspólny majątek małżeński może zostać podzielony przez sąd lub na mocy umowy zawartej przez strony. Podział małżeńskiego dorobku jest możliwy od chwili ustania tzw. ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Ustrój ten ustaje m.in. z chwilą podpisania intercyzy, uprawomocnienia się wyroku rozwodowego albo z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej względem któregokolwiek z małżonków.


Kiedy niezbędny jest notariusz?

Jeżeli strony ustalą zgodny sposób podziału majątku, mogą zawrzeć stosowną umowę. Dokonanie podziału może nastąpić bez żadnych dodatkowych rozliczeń finansowych albo ze spłatą lub dopłatą. Nie ma w tej kwestii żadnych ograniczeń.

Nie zawsze konieczna będzie wizyta u notariusza. Jeżeli w skład majątku wspólnego nie wchodzi nieruchomość, wystarczająca jest zwykła umowa pisemna, podpisana przez obie strony.

Koszty umowy notarialnej.

Koszty podziału majątku u notariusza obejmują przede wszystkim tzw. taksę notarialną. Uzależniona jest ona od wartości dzielonego majątku.

Maksymalna stawka wynosi od wartości:

1) do 3000 zł - 100 zł;

2) powyżej 3000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;

4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;

5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;

6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;

7) powyżej 2.000.000 zł - 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn) nie więcej niż 7500 zł.

Do powyższych kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 proc. oraz koszty odpisów i wpisów w wysokości 6 zł (plus VAT) za każdą stronę.

Należy również pamiętać o opłacie sądowej za wpis w księdze wieczystej, dotyczący prawa własności nieruchomości (tj. uaktualnienie, że mocą zawartej umowy tylko jedna strona stała się właścicielem nieruchomości). Opłata od takiego wpisu wynosi 150 zł.

Zwolnienia podatkowe.

Warto wiedzieć, że od umownego podziału majątku nie uiszcza się żadnego podatku.

Taka czynność nie podlega podatkowi od spadków i darowizn, od czynności cywilno prawnych ani także nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym.Jeżeli masz pytania lub wątpliwości dotyczące podziału majątku, zapraszam Cię do kontaktu.

 
DORADZAM I POMAGAM

Napisz do mnie


Jeżeli obawiasz się, że sam nie podołasz wszystkim formalnościom – skontaktuj się ze mną. Opisz swój problem i zadaj pytanie. Postaram się jak najszybciej udzielić Ci pomocy.


Kontakt