Uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami.

Opieka naprzemienna nad dzieckiem. (cz. 2) Alimenty w przypadku pieczy równoważnej
14 września 2020
Bezprawne pozbawienie dostępu do mieszkania przez drugiego małżonka.
7 października 2020

Dziadkowie często odgrywają ogromną rolę w życiu wnuków. Kontakty dzieci z kochającymi, troskliwymi dziadkami są zgodne z dobrem dzieci.


Częstym rezultatem rozpadu związku rodziców jest rozluźnienie lub zerwanie relacji dzieci z dziadkami. Bardzo częstą sytuacją jest bowiem ograniczanie lub zupełne odmawianie dziadkom kontaktu z wnukami. Zwaśnione strony starają się dopiec byłemu partnerowi/małżonkowi, poprzez odseparowanie dziecka od rodziców drugiej strony. W wielu przypadkach jest to dotkliwa krzywda dla dzieci.

Mimo, że obowiązujące prawo nie gwarantuje dziadkom automatycznego prawa do kontaktu z wnukami, dziadkowie nie są całkowicie bezradni. Mają oni bowiem możliwość sądownie uregulować swoje prawo do kontaktu z wnukami. W tym celu należy złożyć wniosek do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

Zanim jednak zdecydujemy się na ten krok, warto szukać pozasądowych rozwiązań takiej, patowej, sytuacji.

W takim przypadku, jeśli tylko jest to możliwe, zawsze doradzam podejmować starania zawarcia porozumienia dziadków z rodzicami dzieci, uwzględniającego wolę dzieci. Jeżeli próby zawarcia ugody, mającej na celu ustalenie stałego rytmu spotkań wnuków z dziadkami, spełzną na niczym, warto wystąpić z wnioskiem o sądowe ustalenie prawa do takich spotkań. Wniosek w takiej sprawie podlega opłacie (100 zł).

We wniosku należy precyzyjnie wskazać, na jakich zasadach kontakty te mają zostać ustalone. Musimy wskazać konkretne dni i miejsce, w których kontakty dziadków z wnukami będą się odbywać (np. "w każdą ostatnią niedzielę miesiąca w godzinach od 15 do 18 w miejscu zamieszkania dziadków oraz w okresie od 1 do 7 sierpnia każdego roku").

W uzasadnieniu wniosku należy opisać dlaczego dziadkom zależy na kontaktach z wnukami i co jest przeszkodą w ich odbywaniu się bez konieczności ingerencji sądu, czyli opisać, kto i w jaki sposób te kontakty utrudnia bądź uniemożliwia.

Co istotne, gdy rodzice zignorują orzeczenie sądu i dalej będą utrudniać dziadkom kontakt z wnukami, mogą ponieść tego konsekwencje w postaci obciążenia ich karą pieniężną.


Jeżeli obawiasz się, że nie podołasz formalnościom związanym z postępowaniem sądowym, dotyczącym kontaktów z dzieckiem lub potrzebujesz skonsultować ze mną swoją sprawę - zapraszam Cię do kontaktu. Napisz lub zadzwoń. Postaram się szybko udzielić Ci pomocy prawnej.

 
DORADZAM I POMAGAM

Napisz do mnie


Jeżeli obawiasz się, że sam nie podołasz wszystkim formalnościom – skontaktuj się ze mną. Opisz swój problem i zadaj pytanie. Postaram się jak najszybciej udzielić Ci pomocy.


Kontakt