Zarząd majątkiem dziecka. Do których czynności, potrzebna jest zgoda sądu rodzinnego?

Bezprawne pozbawienie dostępu do mieszkania przez drugiego małżonka.
7 października 2020
Wywiad kuratora w sprawie rozwodowej. Czy jest czego się obawiać?
16 listopada 2020

Czy rodzice mogą według własnego uznania dysponować majątkiem dziecka? Do jakich czynności prawo wymaga zgody sądu rodzinnego? Jakie są skutki dokonania czynności prawnej, bez takiej zgody? Dziś odpowiem na te pytania.


Dziecko może mieć swój majątek

Do chwili uzyskania przez dziecko pełnoletności, władzę rodzicielską nad nim sprawują rodzice. Władza ta obejmuje zarówno sprawowanie opieki nad małoletnim jak również podejmowanie decyzji, dotyczących spraw i majątku dziecka. Dziecko może mieć bowiem swój majątek. Może pochodzić on m.in. z darowizny, spadku, wygranej czy zarobku dziecka (np. z tytułu osiągniętego przez dziecko wyniku w grze komputerowej). Rodzic sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim, pełni w takiej sytuacji rolę „zarządcy majątkiem dziecka”. Zarząd ten, podlega niekiedy kontroli sądu rodzinnego.

„Zwykły zarząd” bez zgody sądu rodzinnego

W skład majątku dziecka mogą wchodzić zarówno tzw. aktywa (np. nieruchomość odziedziczona w spadku po dziadku) jak i tzw. pasywa (długi obciążające otrzymaną mocą darowizny kamienicę w centrum Warszawy). Pozostawienie kwestii zarządu tym majątkiem wyłącznie woli rodziców mogłoby czasem poważnie zagrażać interesom dziecka. Z tej przyczyny, prawo do niektórych czynności wymaga zgody sądu.

Rodzice mogą samodzielnie sprawować jedynie tzw. zwykły zarząd. Pojęcie to obejmuje wyłącznie załatwianie bieżących czynności związanych z majątkiem dziecka (np. wypłata mniejszych sum z konta bankowego dziecka, zwykłe korzystanie z przedmiotów wchodzących w skład majątku dziecka).

W zakresie tzw. czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka konieczne jest zezwolenie sądu rodzinnego (sądu rejonowego). Czynność prawna przekraczająca zwykły zarząd majątkiem, dokonana bez zezwolenia sądu rodzinnego, jest bezwzględnie nieważna. Zezwolenie sądu musi być wydane przed dokonaniem danej czynności. Nie pomoże nam zatem wystąpienie do sądu o zezwolenie na daną czynność, po jej dokonaniu.

Do których czynności potrzebna jest zgoda?

Lista czynności, do których niezbędna jest zgoda sądu rodzinnego, nie wynika z przepisów prawa. Próżno zatem szukać takiego katalogu w kodeksie rodzinnym. Katalog ten kształtuje orzecznictwo sądów.

Czynności, dotyczące zarządu majątkiem dziecka, do których konieczna jest zgoda sądu rodzinnego to np.:

- odrzucenie spadku,

- zbycie lub obciążenie nieruchomości dziecka,

- zaciągnięcie pożyczek lub innych zobowiązań finansowych w imieniu dziecka,

- zawarcie umowy darowizny, gdy dziecko ma zostać obdarowane przedmiotem obciążonym długami,

- wypłata znacznych środków pieniężnych z konta bankowego dziecka.

To tylko przykłady czynności prawnych, do których niezbędna jest zgoda sądu.

Nie jest to katalog zamknięty.

ZAPAMIĘTAJ:

Zgoda sądu rodzinnego jest niezbędna do dokonania czynności prawnej, jeżeli przez daną czynność mógłby zostać zagrożony interes dziecka. Każda sytuacja wymaga zatem indywidualnej oceny sądu.

Jeśli masz wątpliwości czy dana czynność należy do katalogu „przekraczających zwykły zarząd”, złóż wniosek do sądu o wyrażenie zgody na daną czynność.

Czynność dokonana bez potrzebnego zezwolenia sądu może bowiem okazać się bezwzględnie nieważna.


Jeżeli nie znalazłeś tu odpowiedzi na nurtujące Cię pytania lub chcesz omówić ze mną swoją sprawę – zapraszam Cię do kontaktu. Napisz lub zadzwoń do mnie. Podpowiem Ci jak rozwiązać Twój problem prawny.

 
DORADZAM I POMAGAM

Napisz do mnie


Jeżeli obawiasz się, że sam nie podołasz wszystkim formalnościom – skontaktuj się ze mną. Opisz swój problem i zadaj pytanie. Postaram się jak najszybciej udzielić Ci pomocy.


Kontakt