BLOG

Praktyczne rady i wskazówki
z zakresu prawa rodzinnego


BLOG

Praktyczne rady i wskazówki
z zakresu prawa rodzinnego

10 lutego 2019

Zabezpieczenie sytuacji dziecka na czas rozwodu (cz. I)

Jedną z najczęstszych rozterek rodziców rozważających rozwód jest niepewność co do losów ich wspólnych dzieci podczas postępowania ...
11 stycznia 2019

Jakie dowody są przydatne w sprawie alimentacyjnej?

Jeżeli chcemy, aby wnioskowana przez nas kwota została zasądzona, należy w sposób wyczerpujący udowodnić potrzeby dziecka oraz sytuację ...
2 grudnia 2018

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Sąd orzekając rozwód nie decyduje o nazwiskach, jakie strony postępowania będą nosiły po uprawomocnieniu się wyroku ...
12 października 2018

Władza rodzicielska – kiedy można jej pozbawić?

Władza rodzicielska to nie tylko prawa, ale przede wszystkim obowiązki rodzica względem dziecka. Oznacza ona ...
12 sierpnia 2018

Od czego uzależniona jest kwota alimentów?

Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania obciążający krewnych w linii prostej oraz ...
12 lipca 2018

Jak prawidłowo napisać pozew rozwodowy?

Stopień skomplikowania pozwu rozwodowego zależy od sytuacji danego małżeństwa. Przede wszystkim od tego czy istnieje ...