Sprawa o wgląd w sytuację dziecka. Jak postępować ?

Osobista opieka nad dzieckiem a alimenty.
23 marca 2022
Kara pieniężna za utrudnianie kontaktów z dzieckiem niezgodna z Konstytucją? Tak orzekł Trybunał.
1 sierpnia 2022

Zdarza się, że do mojej kancelarii zgłaszają się zestresowani rodzice, którzy otrzymali pismo z sądu, z którego wynika, że sąd z urzędu interesuje się wykonywaniem przez nich władzy rodzicielskiej albo chce mieć wgląd w sytuację ich małoletniego dziecka. Zazwyczaj nasza rozmowa zaczyna się od ich stwierdzenia: „my nie jesteśmy przecież żadną patologią!”. Uspokajam wówczas i tłumaczę: takie postępowanie może zostać wszczęte na skutek incydentu w szkole lub jako efekt konfliktu rodziców dziecka.


Problemy w szkole czy kłótnie w domu?

Sąd rodzinny ma obowiązek wszcząć z urzędu postępowanie o wgląd w sytuację dziecka lub o ograniczenie władzy rodzicielskiej rodziców jeśli poweźmie informację, która pozwala podejrzewać, że dobro dziecka jest zagrożone. Taki sygnał może zgłosić sądowi np. pedagog albo psycholog szkolny.

Zwykle dzieje się tak po jakimś incydencie (np. agresja dziecka wobec rówieśnika), gdy dziecko ma poważne problemy w nauce a rodzice nie reagują lub gdy dziecko samo poinformowało pedagogów o złej sytuacji w domu (np. o kłótniach rodziców). Przebieg postępowania w obu sprawach jest podobny.

Sąd w toku postępowania bada sytuację rodziny. W tym celu sędzia przewodniczący może do domu dziecka wysłać kuratora, którego zadaniem jest sporządzenie wywiadu. Zazwyczaj o opinię na temat dziecka proszona jest także szkoła do której uczęszcza dziecko. Częste w sprawie są także wnioski sądu do policji czy do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji dotyczących rodziny, w której wychowuje się dziecko.

Co robić po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania w takiej sprawie?

W pierwszej kolejności warto zamówić akta do czytelni sądu aby zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w sprawie. Następnie, warto poszukać pełnomocnika do reprezentacji w takim postępowaniu.

W sprawach tego rodzaju, sąd na rozprawie przesłuchuje rodziców małoletniego dziecka. Do takiego przesłuchania warto się dobrze przygotować. Przed rozprawą rodzice mają prawo przedstawić swoje stanowisko pisemne. Wsparcie profesjonalnego pełnomocnika jest w takiej sytuacji bardzo cenne.

Postępowanie w tego typu sprawach może zakończyć się ograniczeniem władzy rodzicielskiej rodziców małoletniego bądź stwierdzeniem, że brak jest podstaw do zastosowania takiego ograniczenia praw.


Jeżeli masz pytania, dotyczące tego tematu lub potrzebujesz omówić swoją sytuację z adwokatem, specjalizującym się w sprawach rodzinnych - skontaktuj się ze mną. Postaram się szybko udzielić Ci pomocy prawnej.

 
DORADZAM I POMAGAM

Napisz do mnie


Jeżeli obawiasz się, że sam nie podołasz wszystkim formalnościom – skontaktuj się ze mną. Opisz swój problem i zadaj pytanie. Postaram się jak najszybciej udzielić Ci pomocy.


Kontakt