Egzekucja komornicza mimo dobrowolnie płaconych alimentów.

„Rozwód bez tajemnic”. Jak się rozwieść z klasą?
5 grudnia 2021
Świąteczne życzenia.
22 grudnia 2021

Wyrok regulujący obowiązek alimentacyjny rodzica względem dziecka, zaopatrzony przez tzw. klauzulę wykonalności otwiera drogę do wszczęcia egzekucji komorniczej. Gdy rodzic nie poczuwa się do odpowiedzialności łożenia na potrzeby dziecka, wniosek do komornika jest wskazany i uzasadniony. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy egzekucja komornicza wszczynana jest mimo rzetelnie płaconych alimentów (terminowo i w określonej przez sąd wysokości).


Komornik nie ma prawa odmówić

Komornik nie ma prawa odmówić wszczęcia egzekucji alimentów w przypadku, gdy na moment złożenia wniosku brak jest zaległości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, komornik nie jest uprawniony do badania zasadności wniosku o egzekucję alimentów. Oznacza to, że wszelkie zarzuty dłużnika niesłusznie objętego egzekucją, względem komornika będą, w takiej sytuacji, skazane na niepowodzenie.

Wyjściem z takiej, patowej sytuacji mogłoby być przekonanie wierzyciela do dobrowolnego cofnięcia wniosku o prowadzenie egzekucji. W sytuacji, gdy byli partnerzy są na wojennej ścieżce i szczerze siebie nawzajem nienawidzą, szanse na powodzenie takiego scenariusza są jednak zazwyczaj minimalne.

Możliwe drogi ratunkowe

W sytuacji w której, rodzic uiszczał alimenty, a mimo tego ciąży na nim egzekucja komornicza, możliwe jest następujące działanie:

1) należy szybko składać pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w części dotyczącej alimentów za dany okres i co do uiszczonej kwoty, podnosząc tym samym zarzut częściowego spełnienia świadczenia (koniecznie z wnioskiem o zasądzenie kosztów postępowania),

2) dłużnik dodatkowo może żądać wstrzymania dokonania czynności egzekucyjnych,

3) warto złożyć wniosek do komornika o obciążenie wierzyciela kosztami niezasadnej egzekucji (najlepiej obejmującymi wynagrodzenie z tytułu zastępstwa prawnego przez pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym).

Zabezpieczenie przed nieuczciwością drugiego rodzica

Jedynym (niestety dość kosztownym) sposobem doprowadzenia do umorzenia postępowania egzekucyjnego jest złożenie na rachunek depozytowy Ministra Finansów kwoty stanowiącej sumę świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika sądowego do podejmowania tej sumy.

Taka możliwość przysługuje jednak wyłącznie tym dłużnikom, wobec których prowadzona jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę.


Jeżeli masz pytania, dotyczące tego tematu lub potrzebujesz omówić swoją sytuację z adwokatem, specjalizującym się w sprawach rodzinnych - skontaktuj się ze mną. Napisz lub zadzwoń. Postaram się szybko udzielić Ci pomocy prawnej.

 
DORADZAM I POMAGAM

Napisz do mnie


Jeżeli obawiasz się, że sam nie podołasz wszystkim formalnościom – skontaktuj się ze mną. Opisz swój problem i zadaj pytanie. Postaram się jak najszybciej udzielić Ci pomocy.


Kontakt