Rozwód a wspólne długi.

Książka „Rozwód bez tajemnic” dostępna także w formie E-BOOKa (EPUB/MOBI).
20 października 2021
Wymeldowanie małżonka ze wspólnego mieszkania.
24 listopada 2021

Jak zapewne już wiesz (np. z lektury tego bloga), sąd w trakcie postępowania rozwodowego z reguły NIE zajmuje się podziałem majątku małżonków. Oznacza to, że tą kwestię małżonkowie muszą albo uregulować polubownie w drodze umowy albo zainicjować odrębne postępowanie sądowe, o podział majątku.


W trakcie postępowania dotyczącego podziału majątku pomiędzy małżonkami (lub byłymi małżonkami) sąd dokonuje podziału jedynie aktywów (czyli: nieruchomości, samochodów, środków pieniężnych itp.).

Co zatem dzieje się ze wspólnymi długami małżonków/byłych małżonków (np. ze wspólnym kredytem hipotecznym)?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego czy chodzi o długi już spłacone, czy jeszcze nie. Rozróżniamy zatem dwie, następujące sytuacje:

1) jeżeli jeden z małżonków spłacił wspólne długi, powstałe w czasie trwania małżeństwa.

W takiej sytuacji może on , w sprawie o podział majątku, żądać zwrotu kosztów, jakie poniósł z tego powodu, w części odpowiadającej udziałowi, jaki przypadał drugiemu małżonkowi w majątku wspólnym.

Czyli: jeżeli małżonkowie mieli równe udziały w majątku wspólnym i jedno z nich spłaciło wspólny kredyt hipoteczny w wysokości 100 tyś zł, to ma podstawę dochodzić od drugiego zwrotu 50 tyś zł.

2) jeżeli małżonków obciążają długi, które jeszcze nie zostały spłacone (np. zaciągnięty przed rozwodem kredyt hipoteczny który jeszcze nie został spłacony).

W postępowaniu sądowym o podział majątku nie dochodzi do podziału takich długów.

Uregulowanie takie wynika z ochrony wierzycieli (czyli np. banku, który udzielił małżonkom kredytu hipotecznego). Nie biorą oni udziału w postępowaniu o podział majątku małżonków/byłych małżonków. Ustalenie przez sąd który z małżonków i w jakiej części ma spłacić dany dług bez ich zgody mogłoby istotnie naruszać ich interesy.

WAŻNE:

Za długi zaciągnięte wraz z małżonkiem w czasie trwania wspólności majątkowej, małżonkowie odpowiadają solidarnie także po rozwodzie. Zatem (jeżeli nie uregulowaliście tej kwestii z bankiem poza sądownie)niezależnie od tego czy postępowanie rozwodowe jeszcze jest w toku czy też już się zakończyło wspólnie powinniście dbać o terminowe regulowanie wszystkich należności.

Odpowiedzialność solidarna oznacza, że wierzyciel może żądać spełnienia całego długu od jednego z małżonka/byłego małżonka lub od każdego z nich w odpowiedniej części (niekoniecznie równej! może być tak, że wierzyciel zażąda zapłaty 90 % długu od jednego z małżonków, a tylko 10 % od długiego).

Wyjaśnijmy jeszcze jedną, istotną kwestię:

Co w sytuacji, gdy po prawomocnym rozwodzie i po zakończonym postępowaniu dotyczącym podziału majątku, jeden byłych małżonków spłaci samodzielnie cały dług?

Taki były małżonek, może żądać zwrotu odpowiedniej części od współodpowiedzialnego za niego drugiego, byłego małżonka. Problem pojawia się w sytuacji, kiedy ten drugi jest niewypłacalny.

Wtedy małżonek, który spłacił wspólny dług zostanie niestety – mówiąc kolokwialnie - na lodzie.


Jeżeli masz pytania, dotyczące Twojej sytuacji majątkowej lub czeka Cię sprawa rozwodowa i potrzebujesz omówić swoją sytuację z adwokatem, specjalizującym się w takich sprawach - skontaktuj się ze mną. Napisz lub zadzwoń. Postaram się szybko udzielić Ci pomocy prawnej.

 
DORADZAM I POMAGAM

Napisz do mnie


Jeżeli obawiasz się, że sam nie podołasz wszystkim formalnościom – skontaktuj się ze mną. Opisz swój problem i zadaj pytanie. Postaram się jak najszybciej udzielić Ci pomocy.


Kontakt